OMGEVING 

Een lappendeken van water en land. Honderden weilandjes omgeven met rietkragen en smalle slootjes. Dat is het Wormer- en Jisperveld, het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Natuurmonumenten en de lokale boeren beheren samen het natuurgebied en die samenwerking werpt zijn vruchten af. In het voorjaar en de zomer wemelt het hier van de weidevogels. 

Dit waterrijke natuurgebied ontdek je heel gemakkelijk met een SUP board. Huur bij ZWET'SUP een paddle board en je peddelt zo het weidse natuurgebied in, langs de mooiste plekjes. 

 

  • Jisperveld
  • Jisperveld 2